Taizé-refleksion

Tirsdag den 26. marts kl. 19.30

Træd ind bag kirkens tykke mure til en times sang, stilhed, læsninger, eftertanke og bøn.
Fra kl. 19.15 vil der være stille guitarmusik. 

Liturg: Inge Marie Kirketerp Hansen
Guitarist: Hans Carl Nagel


Dåbsgudstjeneste

Lørdag den 30. marts kl. 11.00
holder vi en dåbsgudstjeneste, hvor 3 børn skal døbes.
Brian Krüger Iversen er præst ved gudstjenesten og alle er velkomne.


Det nye kirkesangerteam

Så er kirkens kirkesangerteam sammensat.
De fire kirkesangere er Viggo Sørensen, Iben Lauridsen, Rebekka Sand og Egon Sivebæk, der på skift vil synge til weekendens kirkelige handlinger og gudstjenester. Her sammen med kordegn Lone Finnerup (i midten), der forsat vil synge ved hverdagens kirkelige handlinger.
Velkommen i arbejdsfællesskabet ved Gjellerup Kirke, Rebekka og Iben. Og fortsat god arbejdslyst til Viggo og Egon, der begge er kendte ansigter i rollen som kirkesangere i kirken.


Nyt ved højmessen

Druesaft i stedet for vin, sang under nadveren, gudstjeneste kl. 9.00 og 10.30.

Fra 1. januar træder de nye tiltag ved højmessen i kraft. Du kan læse mere om ændringerne her


Syng med!

Gjellerup Kirke har to kor, der øver hver onsdag. Korene ledes af organist Thomas Bach Madsen, og der er plads til nye sangere.

Spirekoret øver onsdag kl. 14.15 - 15.00

Kirkekoret øver onsdag kl. 15.15 - 16.30

For mere information tryk her.


Læs en prædiken

Du kan altid læse den sidste måneds prædikener her.


Gjellerup Kirkes sognehjælp

I Gjellerup Kirke samler vi flere gange om året ind til sognehjælp/julehjælp. Det er muligt at søge om sognehjælp hele året.
Du kan kontakte Kirkekontoret hvis du har brug for et ansøgningsskema.
Det er desværre ikke alle, der søger, der får sognehjælp. Ansøgere fra Gjellerup Sogn vil blive prioriteret højest.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt!