Menighedsrådsvalg 
Gjellerup Sogn

Menighedsrådsvalget afholdes tirsdag den 17. november 2020
kl. 9.00 – 20.00
Kirkeladen, Kirkebyvej 15, Gjellerup

Om afstemningen
Alle stemmeberettigede vil modtage et valgkort via Digital Post den 6. november 2020, eller snarest derefter.
Vælgere, som mener at være berettiget til at stemme, men som ikke har modtaget valgkortet den 7. november – samt personer, der fejlagtigt har modtaget et valgkort – opfordres til snarest at gøre indsigelse overfor valgbestyrelsen.
 

Ønsker du at brevstemme
Er du som vælger forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, hvor afstemningen finder sted, kan du brevstemme i perioden 3. november til og med den 13. november 2020.
Afstemningen kan finde sted i din bopælskommune eller en hvilken som helst anden kommune her i landet.
 

Valgbestyrelse 
Dennis Nande - tlf. 2536 6114
Henrik Kristoffersen - tlf. 2099 9993
Anders Knudsen - tlf. 2237 7213

Funktionsperioden for det nye menighedsråd begynder 1. søndag i advent 2020 og slutter 1. søndag i advent 2024.


Alle Helgen

Første søndag i november er det Alle Helgens Dag. En dag, hvor vi på en helt særlig måde mindes dem, vi har mistet.

Kl. 8.30 er der morgengudstjeneste med nadver og kl. 10.00 er der højmesse. Begge ved Mikael Grønhøj Skovgård.

Kl. 14.30 og kl. 16.00 er der allehelgensgudstjeneste, hvor navnene på dem, der er døde siden sidste års Alle Helgen, vil blive læst op. Kirkens præster vil sammen forestå gudstjenesterne, hvortil de pårørende ved begravelser og bisættelser inden for det sidste år har modtaget en særlig invitation.


Børn i kirken

Det er i øjeblikket ikke muligt at byde velkommen til børnekirke i forbindelse med søndagens højmesse, men børn er som altid velkomne i kirken!

Alle børn vil under prædikenen blive tilbudt at låne en "kirketaske" med tegnesager, børnebøger mm.


Søndagscafé

 

Søndagscafé er for dig, der er over 60 år, og bor i eget hjem.
Vi mødes ca. 10 gange om året og skal selv komme til caféen.

Målet med søndagscaféen er, at skabe et netværk, hvor du kan mødes
med andre under hyggelige former til fælles arrangementer.

Det er gratis at deltage. Du betaler kr. 25 for kaffe og brød.

Se efterårets program her