Tirsdag d. 9. april 2019, kl. 19:30

FORTÆLLINGEN OM PÅSKE SET MED MARIA MAGDALENES ØJNE ved Kirsten Vindum  

Vi går påsken i møde sammen med Maria Magdalene, ledsaget af musik, film, fortælling og billeder – samt fælles salmesang.

Maria Magdalene var en af Jesu disciple og stod ham tilsyneladende lige så nær som de tolv apostle. Og så var hun blandt de første vidner til Jesu opstandelse.

Hun var en af de kvinder, som havde fulgt Jesus fra Galilæa til Jerusalem, hvor han blev korsfæstet. Ifølge bibelen så kvinderne til, mens Jesus hang på korset, og da han blev lagt i graven.

Derfor så kvinderne også, at Jesus ikke blev salvet, før han blev begravet, som det ellers var skik og brug, og derfor gik de ud til graven på den tredje dag, da sabbatten var ovre, for at salve hans lig.  Men der ventede dem en overraskelse: Jesus lå ikke længere i graven.  

Kirsten Vindum, foredragsholder og kirke- og kulturmedarbejder i Lemvig Kirke, fortæller om sig selv:

Da jeg arbejder meget med mennesker i mit job som sognemedhjælper i Lemvig, glæder jeg mig over at dele "de vigtige ting" i livet med andre - også i mine foredrag, som handler om netop "de vigtige ting". Foredragene bliver garneret med den livsvisdom, som jeg indtil nu har samlet til mig.

Hvad en tidligere deltager efterfølgende har sagt: ”Tak for en meget smuk aften. Du har rørt mig dybt med din Maria Magdalene. Jeg er fyldt med musik og tanker om påsken efter din meget fine formidling af lidelseshistorien. Jeg ser nu så levende for mig kvinderne ved graven. Tak.”

Medvirkende
Kirsten Vindum
Sted
Kirken
Pris
50