Søndag d. 22. september 2019, kl. 10:30
Medvirkende
Inge Marie Kirketerp Hansen
Sted
Kirken