Søndag d. 29. september 2019, kl. 09:00
Medvirkende
Inge Marie Kirketerp Hansen
Sted
Kirken