Søndag d. 17. november 2019, kl. 10:30
Medvirkende
Inge Marie Kirketerp Hansen
Sted
Kirken