Torsdag d. 5. september 2019, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Medvirkende
Inge Marie Kirketerp Hansen
Sted
Kirken