Alle børn på tredje klassetrin i Gjellerup sogn tilbydes en indledende konfirmationsforberedelse – kaldet MINIKONFIRMAND. Et MINI-forløb om, hvad kirken og kristendommen er.

Vi mødes otte gange og snakker hver gang om en ny ting eller et nyt sted i kirken. Vi hører bibelfortællinger og synger sammen. Vi går i konfirmandstuen og får forfriskning, hvorefter vi leger eller laver en aktivitet. Når forløbet er slut inviterer vi forældre og søskende til en afslutning og giver dem et indblik i, hvad vi har været omkring.

Information om minikonfirmandundervisningen for Lindbjergskolens 3. årgang dette forår kommer senere.
Vi kan være nødt til at udskyde opstart af undervisningen i forhold til det først planlagte.

 
 

Et forløb kunne se ud som følger:

Hvad bruges døbefonten til?
Hvorfor bliver man døbt?
Hvad er en gudmor?
 
Vi fortæller om dengang Jesus blev døbt af sin fætter, Johannes. Vi lærer en dåbssalme og snakker om, hvad de tre håndfulde vand betyder.
 
Når vi har fået os en forfriskning laver vi hver især et dåbslys til minde om den dag vi til minikonfirmand snakkede om dåben og døbefonten – og måske til minde om vores egen dåb.