Vi arbejder på at kunne starte en ny sorggruppe.


”Jeg har deltaget i sorggruppen i Gjellerup,
og det har givet mig et frirum til,
at jeg kunne fortælle min historie
og komme af med det, som fyldte for mig, 
da jeg har mistet et nært familiemedlem.
Gruppen har været et rum,
hvor vi kunne spejle os i at have mistet
og have nogle af de samme følelser og tanker,
som kommer, når livet vender på en tallerken.” 

Tidligere deltager i sorggruppen ved Gjellerup Kirke

 

Sorggrupper – når livet gør ondt.

Ingen skal stå alene med sorgen, vi bærer sorgen sammen.

Når vi mister, kan vi blive ramt af ensomhed og meningsløshed. Vi har erfaret, at ensomheden og meningsløsheden kan blive mindre, når vi mødes og har et fællesskab med andre, som har mistet. Vi bærer sorgen sammen.

Når vi mister er det et kontroltab. Kontroltab medfører ofte angst og mistillid til verden og til Gud. Desuden kommer vi i berøring med svære følelser, når vi mister. For nogle fylder vreden eller sorgen meget, for andre kan det være skyld eller angst. Det er meget forskelligt. Men det vigtigste er, at nogen lytter til og anerkender ens følelser og dét der er svært. Mange fortæller, at ingen forstår dem og derfor holder de på sig selv, tager en maske på og holder sorgen tilbage. Men sorg skal have plads. Den skal udtrykkes, IKKE undertrykkes.

I en sorggruppe får sorgen og dens følelser plads. Du ledes ind i en bearbejdning af sorgen, hvor du får mulighed for at udtrykke din sorg i trygge rammer. Dette kan medvirke til at skabe livsmod, ny energi og håb for fremtiden. Bearbejdningen kan være medvirkende til, at du finder fodfæste i livet igen.

Vigtigst af alt: Vi ønsker at være dér, hvor du er. At lytte til din sorg og din fortælling. At lytte til dét, der fylder for dig. At rumme dig, dér hvor du er. At stå sammen med dig i sorgen, så du ikke står alene.
 

”Det som har været godt ved at være i sorggruppe er,
at man kan møde andre, som kan hjælpe
med at fortælle, hvordan de oplever deres sorg
og dermed finde ud af, at der er ligheder
med at beskrive følelser og tanker
og alligevel ingen regler for hvordan,
hvert menneske finder lyset igen
og kommer gennem hver enkelt sorg. 
Men det er godt at være sammen
og have et sted, hvor alt er ok at sige
lige nu og her.”

Tidligere deltager i sorggruppen ved Gjellerup Kirke

 

Praktiske oplysninger:

Sorggruppen består af 5-8 deltagere, samt en uddannet sorggruppeleder og en medhjælp. Alle i gruppen har tavshedspligt.

Sammensætning af grupper:

Hvis der er mulighed for det, sammensætter vi grupperne efter alder og hvem, der er mistet (ægtefælle, barn, forældre, ven, selvmord, det ufødte barn).

En sorggruppe er også for dig, der har mistet måneder eller år tilbage, for sorg har ingen udløbsdato.

Hvor:                 Sorggruppesamlingerne afholdes i konfirmandstuen i Gjellerup Præstegård, Kirkebyvej 14.

Hvornår:           Ny gruppe opstartes når der er tilstrækkeligt med deltagere.

Afholdes onsdage fra 19-21.30. Der sættes to timer af til sorggruppearbejdet og en halv time til snak og kolde/varme drikke. Det er gratis at deltage. Kaffe/the, frugt mv. koster 10,- pr. gang.

Så mødes vi til en samtale, for at finde ud af, om sorggruppe er noget for dig.

Grunde til at vælge en sorggruppe:

  • Jeg føler mig alene med min sorg  
  • Jeg forstår ikke mine egne reaktioner
  • Jeg har ikke nogen at tale med om min sorg
  • Jeg føler, at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel
  • Jeg føler mig forladt
  • Jeg føler alt er kaos og uoverskueligt
  • Ingen forstår mig