Parkkirkegård.

Vedtægt for afdeling 20 ”Skoven”.

 

 

Gravsted.         

Et kistegravsted kan udlægges med en eller flere kistepladser.

En kisteplads er 1,5 m. x 3,0 m. stort, hvori kan nedsættes 1 kiste og nogle urner.

Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst 30 år = fredningsperioden.

Et urnegravsted er 1,5 m.  x 1,5 m. stort, hvori kan nedsættes op til 4 urner.

Brugsretten til urnegravstedet erhverves for mindst 15 år = fredningsperioden.

 

Gravstedsafgrænsning.

De enkelte gravsteder og gravpladser afgrænses ikke indbyrdes i afdelingens fælles skovbeplantning og skovbund.

 

Gravminde.

Skal være af vejrbestandigt materiale, opretstående og om nødvendigt anbragt på sokkel. Udformning fri. Anbringelse på graven efter kirkegårdens anvisning.

 

Beplantning.

Gravene henligger i naturlig vegetativ skovbund og der må ikke plantes blomster      eller andet på graven. Ved gravmindet er det kun tilladt at arrangere buketter.

I perioden fra november til marts må der tændes lys og lægges kranse.

Alt andet - herunder kunstige blomster - vil blive fjernet.

                                                                                                            

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter pleje af         træer, buske og skovbund; opretning og renholdelse af gravmindet; samt indtagning af visne buketter en gang om ugen.                         

 

Indfrielse af aftale om gravstedsvedligeholdelse.

Sker efter den til enhver tid gældende takst i henhold til Herning Søndre provstis      takstblad.