Parkkirkegård.

Vedtægt for afdeling 23 ”Engen”.

 

 

Gravsted.          

Et kistegravsted kan udlægges med en eller flere kistepladser.

En kisteplads er 1,5 m. x 3,0 m. stort, hvori kan nedsættes 1 kiste og nogle urner.

Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst 30 år = fredningsperioden.

Et urnegravsted er 1,5 m.  x 1,5 m. stort, hvori kan nedsættes op til 4 urner.

Brugsretten til urnegravstedet erhverves for mindst 15 år = fredningsperioden.

 

Gravstedsafgrænsning.

De enkelte gravsteder og gravpladser afgrænses ikke indbyrdes i afdelingens fælles naturgræstæppe.

 

Gravminde.

Gravmindet skal være af vejrbestandigt materiale, opretstående og om nødvendigt    anbragt på sokkel. Mål indtil 200 cm. høj og indtil 50 cm. bred. Udformning fri.        

Der må anbringes et gravminde på hver gravplads. Anbringelse efter kirkegårdens   anvisning.

 

Beplantning.

Gravene henligger i naturgræs og der må ikke plantes blomster eller andet på            graven. Ved gravmindet er det kun tilladt at arrangere buketter. I perioden fra              november til marts må der tændes lys og lægges kranse. Alt andet - herunder         kunstige blomster - vil blive fjernet.

                                                                                                            

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter klipning af   naturgræs i afdelingen to gange om året; opretning og renholdelse af gravmindet;   samt fjernelse af visne buketter en gang om ugen.                       

 

Indfrielse af aftale om gravstedsvedligeholdelse.

Sker efter den til enhver tid gældende takst i henhold til Herning Søndre provstis      takstblad.