Parkkirkegård.

Vedtægt for afdeling 21 ”Plænen”

Gravsted.      

Et kistegravsted kan udlægges med en eller flere kistepladser.

En kisteplads er 1,5 m. x 3,0 m. stort, hvori kan nedsættes 1 kiste og nogle urner.

Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst 30 år = fredningsperioden.

Et urnegravsted er 1,5 m. x 1,5 m. stort, hvori kan nedsættes op til 4 urner.

Brugsretten til urnegravstedet erhverves for mindst 15 år = fredningsperioden.

Gravstedsafgrænsning.

De enkelte gravsteder og gravpladser afgrænses ikke indbyrdes i afdelingens fælles græstæppe.

Gravminde.

Skal være af vejrbestandigt materiale og ligge i niveau med plænen.

Maksimum mål: 60 cm. x 90 cm. Tykkelse på 6 cm. Udformning fri. Må ikke have glat eller poleret overflade. Der må anbringes et gravminde på hver gravplads. Anbringelse efter kirkegårdens anvisning.

Beplantning.

Gravene henligger i græs og der må ikke plantes blomster eller andet på graven.   Ved gravmindet er det kun tilladt at arrangere buketter. I perioden fra november til   marts må der tændes lys og lægges kranse.

Alt andet - herunder kunstige blomster - vil blive fjernet.                                     

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter klipning af   græs i afdelingen; opretning og renholdelse af gravmindet; samt indtagning af visne buketter en gang om ugen.

Indfrielse af aftale om gravstedsvedligeholdelse.

Sker efter den til enhver tid gældende takst i henhold til Herning Søndre provstis takstblad.

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 10. november 2011

Vedtaget i Gjellerup menighedsråd den 09.04.2015

Ane Marie Mortensen

Menighedsrådets formand

Godkendt af Herning Provstiudvalg den 07.05.2015

Kirsten Braad Thyssen

Provst